S?TEM?ZE HO?GELD?N?Z

Altu? Ambalaj 30 y?ll?k sektör deneyimini ve uzman kadrosunu kullanarak mü?terilerine art? de?er kazand?rmay? ilke edinmi?tir.

Ambalaj Dan??manl??? ba?l??? alt?nda verdi?i hizmetiyle çal??t??? firmalara kulland?klar? ambalaj?n tasar?m?ndan ba?lay?p, ebat, kalite, fiyat gibi tüm de?i?kenlerinde detayl? bir analiz çal??mas? sunar.

Bu çal??ma sonras?nda çal???lan firmalara en uygun tasar?m, ebat, kalite ve fiyatlarla yeni seçenekler sunulur. Böylelikle firmalar hem kalite-fiyat analizini de?erlendirme f?rsat?, hem de %10 ile % 30 aras?nda fiyat avantaj? elde etme imkan? bulurlar.

 

 “HER ÜRÜN KEND? AMBALAJ ÇÖZÜMÜNE ?HT?YAÇ DUYAR. ÜRÜN BÜTÜNLÜ?ÜNÜ VE MARKA ?T?BARINIZI KORUMAK ?Ç?N UZMANLARLA ÇALI?INIZ...”

 

 

 
Orhanlı Mah.Çeşme Cd.Dostane Sk.No:7/1 Tuzla / İstanbul
0 216 394 36 67 Pbx | Faks : 0 216 394 36 64 | E-mail : altug@altugambalaj.com.tr